Job list

công ty công việc lĩnh vực địa chỉ lương
RBOX [J&T EXPRESS] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG - SHIPPER Logistic Toàn quốc 10000000
RBOX NHÂN VIÊN KINH DOANH Sale Toàn quốc 10000000
RBOX CUSTOMER SERVICE - TRAVEL APP Chăm sóc khách hàng Toàn quốc 10000000
RBOX NHÂN VIÊN CSKH TIẾNG NHẬT Tư vấn viên Toàn quốc 13000000
RBOX CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN MẢNG TUYỂN DỤNG Tư vấn viên Toàn quốc 12000000
RBOX SALES B2B Bán hàng Toàn quốc 10000000
RBOX NHÂN VIÊN LIVESTREAM Bán hàng Toàn quốc 16000000
RBOX CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN EDUPIA GIÁO DỤC Toàn quốc 13000000
RBOX NHÂN VIÊN GIAO HÀNG NINJA VAN Logistic Toàn quốc 12000000
RBOX PG BEER GARDEN Bán hàng Toàn quốc 8000000
Vietcombank-Cardif PG/PB/CTV BÁN HÀNG THỜI VỤ VINSHOP Bán buôn/Bán lẻ Toàn quốc 8000000
RBOX NHÂN VIÊN TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG GIÁO DỤC Toàn quốc 12000000
RBOX KỸ SƯ AI CNTT Toàn quốc 46000000
RBOX SALES B2B (MERCHANDISE) Sản Xuất, may mặc Toàn quốc 20000000
RBOX NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Kế toán Toàn quốc 15000000
RBOX NHÂN VIÊN TƯ VẤN SỮA DINH DƯỠNG Chăm sóc khách hàng Toàn quốc 20000000
RBOX NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Kiến trúc, Nội thất, Cảnh quan Toàn quốc 20000000
RBOX KỸ SƯ IE Thiết bị Toàn quốc 30000000
RBOX CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Chăm sóc khách hàng Toàn quốc 7500000
RBOX ACCOUNTING Kế toán Toàn quốc 10730000