NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - ỨNG DỤNG VÉ MÁY BAY

Địa điểm:
lương:
Thể loại:
ngày đăng:
ngày hết hạn:

Mô tả công việc

1. Job Description - Mô tả công việc
- Liaising between guests and partners to resolve light complexity issues via inbound, outbound, email, chat, and messaging on various topics such as: additional travel advice, modifications, cancellations, complaint.
- Providing accurate, valid, and complete information by using the right tools, methods, and processes.
- Report immediately serious cases/ inconstant situations.
- Ensuring a high level of customer service and a positive guest experience.
- Proactive update information/ knowledge about customer service.

- Liên lạc giữa khách và đối tác để giải quyết các vấn đề thông qua việc nhận cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, email, trò chuyện và chat về các chủ đề khác nhau như: tư vấn du lịch, sửa đổi, hủy bỏ, khiếu nại.
- Cung cấp thông tin chính xác, phù hợp và đầy đủ bằng cách sử dụng các công cụ, phương pháp và quy trình phù hợp.
- Báo cáo ngay các trường hợp nghiêm trọng / tình huống khẩn cấp cho cấp quản lý.
- Đảm bảo mức độ hài lòng khách hàng và trải nghiệm khách hàng.
- Chủ động cập nhật thông tin / kiến thức về dịch vụ khách hàng.

2. Requirement - Yêu cầu:
- Graduated equivalent Majors is an advantage.
- Fluency in English (Speaking, listening, writing, and reading) - working 100% English.
- At least 6 months experience in Customer service roles or any relevant roles

- Tốt nghiệp chuyên ngành tương đương là một lợi thế.
- Tiếng Anh lưu loát (Nói, nghe, viết và đọc) - làm việc 100% tiếng Anh. (Svar B2)
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong các vai trò Dịch vụ khách hàng hoặc bất kỳ vai trò nào có liên quan

3. Benefit - Quyền lợi:
- Salary : Basic 8.000.000VND + Meal 500.000VND.
- Total fixed amount 8.500.000VND Incentive (up to 1.200.000VND, depend on your performance KPIs)
- Voice allowance (1.000.000VND if you handle inbound)
- Probation 2 months, full 100% salary
- Social Insurance, nightshift and OT allowance.
- Accident insurance 24/7.
- 14 days of leave/year.
- 13th Monthly Salary.
- Annual Health Checkup.

- Lương cơ bản 8.000.000VNĐ + Ăn phụ 500.000VNĐ.
- Lương và phụ cấp: 8.500.000VNĐ KPI (900.000 - 1.200.000VNĐ, tùy thuộc vào KPI hiệu suất của bạn)
- Trợ cấp thoại (1.000.000VNĐ nếu bạn xử lý trong nước)
- Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương
- Bảo hiểm xã hội, Lương tháng 13, tiền ăn đêm và trợ cấp OT.
- Bảo hiểm tai nạn 24/7.
- 14 ngày phép / năm.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

5. Working Time - Thời gian làm việc:
5 ngày/tuần, off ngẫu nhiên 2 ngày/tuần.
Ca: xoay ca 24/7, 9 tiếng/ca (bao gồm 1.5 tiếng nghỉ ngơi).
+ Ca ngày: 7:00 - 16:00 | 9:00 - 18:00 | 12:00 - 21:00 | 13:00 - 22:00
+ Ca dêm: 19:00 - 4:00 | 20:00 - 5:00 | 21:00 - 6:00 | 22:00 - 7:00

6. Venue - Địa chỉ làm việc:
Toà nhà QTSC 1, CVPM Quang Trung P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12 - HCM

7. Contact - Liên hệ: 
- Send your CV to: cv@rbox.com.vn
- Hotline: 0867.597.533

ứng tuyển ngay bây giờ

RBOX

Công ty TNHH RBox Việt Nam là nhà cung cấp các dịch vụ nhân sự, giải pháp quản lý và tuyển dụng nhân sự uy tín hàng đầu tại thị trường Việt Nam.