Tham gia mạng lưới Recruiter Box

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA TĂNG THU NHẬP VỚI RECRUITER BOX?

Recruiter Box là mạng lưới các chuyên gia tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực của RBox, với mục đích đẩy nhanh quá trình tuyển dụng cho Khách hàng và giúp các Cộng tác viên có thể gia tăng thu nhập nhưng không yêu cầu phải làm việc tại Công ty.

Bước 1: Đăng ký tham gia mạng lưới Recruiter Box TẠI ĐÂY

Bước 2: Nhận thông tin từ RBox

Bước 3: Tìm kiếm ứng viên và nhận thù lao

CỘNG ĐỒNG RECRUITER BOX:

- Facebook: Recruiter Box - Cộng đồng Chuyên gia Tuyển dụng
- Zalo: Cộng đồng tuyển dụng Recruiter Box