TOP 10 KPI CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ CẦN ĐẦU TƯ NĂM 2022

TOP 10 KPI CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ CẦN ĐẦU TƯ NĂM 2022 

Hẳn phần lớn chúng ta đều quen thuộc với cụm từ KPI (Key Performance Indicator - Chỉ số đo lường hiệu quả công việc) Đối với công tác quản lý con người, doanh nghiệp cần xác định một danh sách KPI nhân sự chi tiết nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Tổng hợp 10 chỉ số nhân sự quan trọng nhất.

Nhiều người thường lầm tưởng các chỉ số như: thời gian phỏng vấn trung bình, mức lương trung bình, thời gian nghỉ phép trên đầu người… là các mục tiêu hàng đầu của phòng Nhân sự. Thực tế, những chỉ số trên không thực sự nói lên hiệu quả làm việc của bộ phận này đối với chiến lược doanh nghiệp. Sau đây là danh sách 10 chỉ số đánh giá thường được áp dụng nhất trong quản lý nhân sự:

1.Tỷ lệ vắng làm (Absenteeism rate).

KPI nhân sự đầu tiên đo lường tỷ lệ vắng mặt trung bình theo phần trăm tổng số ngày làm việc của nhân viên. Đây là một chỉ số rất quan trọng, nói lên mức độ tương tác, động lực và sự gắn bó của nhân viên trong công việc và công ty.

2. Số giờ tăng ca (Overtime hours).

Số giờ tăng ca là một KPI nhân sự đáng quan tâm ở nhiều cấp độ, nhưng cần được hiểu theo cách khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể. Con số này tăng đột ngột có thể do khối lượng đơn hàng tạm thời cao hơn hoặc tăng trưởng kinh tế.

Số giờ tăng ca là một KPI nhân sự đáng quan tâm ở nhiều cấp độ, nhưng cần được hiểu theo cách khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể. Con số này tăng đột ngột có thể do khối lượng đơn hàng tạm thời cao hơn hoặc tăng trưởng kinh tế.

3. Chi phí đào tạo (Training costs).

4. Năng suất nhân viên (Employee Productivity).

5. Sự hài lòng nhân viên (Talent Satisfaction).

Đây là một trong những KPI nhân sự tối quan trọng trong bối cảnh “cuộc chiến giành nhân tài” (Talent War) như hiện nay. Đặc biệt đối với các nhân viên trẻ, tài chính không chỉ là yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn việc làm của họ – mà còn là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mô hình thời gian làm việc linh hoạt và một nền văn hóa doanh nghiệp tốt.

6. Tỷ lệ tuyển dụng thành công (Recruiting conversion rate).

7. Đánh giá tài năng nhân viên (Talent rating).

Bộ phận nhân sự cần phải đo lường năng lực nhân viên để có thể đánh giá các biện pháp tuyển dụng của mình. Để xác định những thiếu sót trên và hình thành cái nhìn tổng quan về tài năng của nhân viên tại mọi thời điểm, phòng Nhân sự nên phát triển một hệ thống đánh giá cá nhân nhân viên (chấm điểm tài năng).

8. Tỷ lệ thay đổi nhân viên (Turnover rate).

 

Là một trong những KPI nhân sự được quan tâm nhất, turnover rate đo lường tốc độ luân chuyển của nhân viên, số lượng nhân viên nghỉ việc – tự nguyện hay không. Chỉ số này thể hiện sự thành công của doanh nghiệp trong nỗ lực duy trì đội ngũ lao động, là tiền đề để doanh nghiệp để lập kế hoạch kế nhiệm.

9. Tỷ lệ sa thải (Dismissal rate).

Turnover rate chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chính: người lao động/người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hết hạn hợp đồng, nghỉ hưu, thôi việc do mất khả năng lao động, Doanh nghiệp cần xem xét chỉ số này từ các góc độ khác nhau – chẳng hạn như theo thời gian làm việc, nhóm, phòng ban hoặc riêng cho nhân viên cấp dưới của bạn.

10. Thời gian làm việc trung bình (Average time stay).