Dịch vụ nhân sự tạm thời

Bất cứ khi nào bạn cần hoàn thành một công việc ngoài kế hoạch trong khoảng thời gian giới hạn với nguồn nhân lực không cố định, hãy liên hệ tới RBOX. 
Dịch vụ cung ứng nhân sự tạm thời cung cấp đội nhân sự phản ứng nhanh, với số lượng nhân sự linh hoạt, thực hiện các công việc theo yêu cầu của khách hàng. Các công việc tiêu biểu RBOX đang cung cấp như: Phân loại hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, xếp dỡ và vệ sinh kho, nhập dữ liệu, hỗ trợ làm khảo sát...

RBOX cung cấp nhân sự tạm thời trong nhiều ngành nghề khác nhau