Job list

công ty công việc lĩnh vực địa chỉ lương
RBOX's Client CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIETTEL Viễn thông, IT Infrastucture TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 10000000
RBox's Client SALES TEAM LEADER Thực phẩm Hà Nội, Việt Nam 25000000
RBox's Client SALES SUP (MODERN TRADE) Thực phẩm Hà Nội, Việt Nam 15000000
RBox's Client NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VINMART+ Bán buôn/Bán lẻ Hà Nội, Việt Nam 8000000
RBox's Client RECOVERY FIELD Tài chính Toàn quốc 6400000
RBOX's Client RECOVERY CALL tài chính TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 6400000
RBox's Client DSA COLLABORATOR Tài chính Toàn quốc 15000000
RBox's Client SYSTEM ENGINEER Viễn thông, IT Infrastucture Hà Nội, Việt Nam 35000000
RBox's Client NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRIỂN KHAI Kỹ thuật Hà Nội, Việt Nam 13000000
RBOX's Client NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CIT) BPO TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 25000000
RBOX's Client TELESALES BPO TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 25000000
RBOX's Client CUSTOMER SERVICES (CHAT) BPO - Online Video Platform TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 8000000
RBOX's Client PROJECT MANAGER BPO - Online Video Platform TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 15000000
RBox's Client SALES SUP PP Bán lẻ Hà Nội, Việt Nam 20000000
RBox's Client COUNTRY MANAGER Manufacturing Hà Nội, Việt Nam 70000000
RBox's Client NHÂN VIÊN TƯ VẤN GÓI KHÁM SỨC KHỎE Chăm sóc khách hàng Hà Nội, Việt Nam 6000000
RBox's Client MARKETING MANAGER (DIGITAL) Game Hà Nội, Việt Nam 46000000
RBox's Client DEBUGGING ENGINEER - ELECTRICAL DIRECTION Manufacturing Hà Nội, Việt Nam 17000000
RBox's Client DEBUGGING ENGINEER - VISUAL DIRECTION Manufacturing Hà Nội, Việt Nam 17000000
RBOX's Client TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH In ấn, quảng cáo TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 12000000