TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ

Địa điểm:
lương:
Thể loại:
ngày đăng:
ngày hết hạn:

Mô tả công việc

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ

 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Thực hiện kiểm tra hoạt động của Ban Quản lý dự án để đảm bảo dự án được thi công đúng đạt chất lượng đề ra.
+ Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất chất lượng thi công, xây lắp của các dự án tại công trường theo tiêu chuẩn đã phê duyệt, bao gồm (nhưng không giới hạn):
+ Các hạng mục xây dựng: thi công cọc, hầm, kết cấu phần thân bê tông cốt thép, thi công phần kết cấu bao che, hoàn thiện (nội thất, ngoại thất), hạ tầng, cảnh quan,...
+ Các hạng mục MEP: cơ điện, điện nhẹ (camera, âm thanh, internet, kích song điện thoại, cung cấp dịch vụ truyền hình....), cấp thoát nước, điều hòa, thông gió, phòng cháy chữa cháy,...
+ Kiểm tra các hồ sơ chất lượng (các biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công, kết quả thí nghiệm,...)
+ Chủ trì thẩm định (phối hợp với BQLDA tại công trường) hoặc lập tổng mặt bằng thi công cho các dự án;
+ Đánh giá chất lượng thi công trên cơ sở báo cáo của BQLDA tại công trường. Đảm bảo công trình thi công đảm bảo đúng thiết kế được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, quy định về quản lý, bảo quản, sử dụng vật liệu xây dựng và các chỉ dẫn kỹ thuật;
+ Tham gia nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và giai đoạn thi công;
+ Đánh giá chất lượng công việc hoàn thành của các hợp đồng với nhà thầu dựa trên quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, các tài liệu theo quy định để làm cơ sở cho công tác thanh quyết toán;
+ Định kỳ lập bản đánh giá tiến độ, chất lượng thi công tại hiện trường các dự án đang triển khai;
+ Tiếp nhận báo cáo của Ban Quản lý dự án về các phát sinh liên quan đến tiến độ và chất lượng và kỹ thuật công trình, phối hợp xác định hướng giải quyết;
+ Xử phạt, yêu cầu các nhà thầu khắc phục, sửa chữa các lỗi phát sinh trong quá trình thi công ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án;
+ Trực tiếp quản lý công việc của các nhà thầu tại công trường khi chưa thành lập BQLDA;
+ Tái thẩm định tiến độ chi tiết và biện pháp thi công do nhà thầu lập sau khi đã được tư vấn giám sát, Ban QLDA kiểm tra để trình Lãnh đạo phê duyệt;
+ Kiểm tra, đánh giá hợp đồng, thiết kế, bản SHOP, biện pháp thi công và báo cáo kết quả định kỳ về các sai khác nếu có.
- Xây dựng, quản lý và cập nhật tiến độ phối hợp (thiết kế, đấu thầu, thi công).
+ Phối hợp với phòng Phát triển dự án, Quản lý thiết kế và phòng Đấu thầu và thực hiện công tác lập tổng tiến độ dự án;
+ Kiểm tra công tác điều phối toàn bộ hoạt động thi công trên công trường của BQLDA, đảm bảo công trình thi công theo đúng tiến độ đề ra;
+ Theo dõi, cập nhật (định kỳ ngày/ tuần/ tháng), quản lý và điều chỉnh tổng tiến độ dự án, tiến độ thi công và tiến độ chi tiết của dự án và báo cáo Ban Lãnh đạo.
+ Kiểm tra tiến độ chi tiết do nhà thầu lập sau khi đã được tư vấn giám sát, Ban QLDA kiểm tra để trình Lãnh đạo phê duyệt.
- Quản lý, kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường
+ Kiểm tra, đánh giá việc đảm bảo an toàn lao động tại công trường theo quy định pháp luật trên cơ sở báo cáo của BQLDA.
+ Đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.
+ Xử phạt nhà thầu vi phạm, yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo an toàn lao động trước khi cho phép tiếp tục thi công.
- Tham gia quá trình đấu thầu trên khía cạnh tiến độ, chất lượng, biện pháp thi công và an toàn lao động, vệ sinh môi trường
+ Tham gia thực hiện lập hồ sơ mời thầu trên khía cạnh tiến độ thi công, chất lượng và giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công, yêu cầu về nhân lực, máy móc thiết bị thi công, tiêu chí đánh giá về mặt kỹ thuật;
+ Đánh giá năng lực, hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu về tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với tiến độ thi công, các biện pháp đảm bảo chất lượng, mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, an toàn lao động, vệ sinh môi trường;
+ Tham gia cho ý kiến trong quá trình đàm phán với các nhà thầu về tiến độ, chất lượng, biện pháp thi công và an toàn lao động, vệ sinh môi trường;
+ Lập hồ sơ dự thầu của tổng thầu phục vụ cho các công trình như tái định cư nhà ở XH,...
- Lập báo cáo đánh giá chất lượng tiến độ của các dự án
+ Kiểm tra các báo cáo từ các BQLDA tại công trường và đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện trên cơ sở các kế hoạch đã đề ra;
+ Tổng hợp tình hình triển khai các hạng mục công việc chính, các vướng mắc (nếu có) kèm theo đề xuất giải quyết;
+ Báo cáo kịp thời lên Ban Lãnh đạo các vướng mắc ảnh hướng đến tiến độ, chất lượng tại công trường
+ Truyền đạt thông tin kịp thời đến các BQLDA tại công trường về các chỉ đạo cụ thể của Ban
Lãnh đạo.
- Thực hiện các công việc hỗ trợ khác
+ Thực hiện quản lý các hợp đồng trước khi tổ chức được Ban QLDA;
+ Xây dựng các bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng, tiến độ và nghiệm thu
+ Xây dựng quy trình quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, và tiêu chuẩn nghiệm thu áp dụng cho các công trình dự án, thống nhất áp dụng các mẫu biểu, biên bản nghiệm thu cho tất cả các công trình dự án theo quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của EWH
+ Xây dựng các biểu mẫu biên bản nghiệm thu quản lý chất lượng, biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng/bộ phận xây dựng, biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình xây dựng kèm theo tiêu chí để có cơ sở áp dụng
+ Xây dựng quy trình, cơ chế báo cáo trong việc quản lý chất lượng và tiến độ của Ban Quản lý dự án;
+ Tổng hợp hồ sơ chất lượng của các công trình, dự án hoàn thành và chuyển P. Hành chính lưu trữ;
+ Chủ trì trong công tác tổng hợp (từ BQLDA) hồ sơ hoàn công, hồ sơ phục vụ nghiệm thu PCCC, hồ sơ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho chủ đầu tư;
+ Hỗ trợ Lãnh đạo BQLDA xây dựng định biên nhân sự, sơ đồ tổ chức cho các BQLDA mới
+ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

2. YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Quản lý dự án hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
- Có ít nhất một trong các chứng chỉ liên quan (bồi dưỡng quản lý dự án, chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát, ...).
- Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm làm công tác đấu thầu, thanh tra, kiểm soát chất lượng, tiến độ thi công xây dựng hoặc 03 năm làm việc tại vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm MS office (Powerpoint, Excel, Word) và các phần mềm chuyên ngành khác (AutoCAD, Acitt, G8,...).
- Am hiểu hệ thống văn bản nhà nước về luật xây dựng, nghị định, thông tư về quản lý chất lượng công trình.
- Có khả năng truyền đạt các ý kiến rõ ràng, khả năng giao tiếp, đọc hiểu và viết tiếng Anh tốt là một lợi thế.
- Có sức khỏe đảm bảo công tác tốt và có ý thức gắn bó lâu dài với Công ty;

3. QUYỀN LỢI:

- Lương: thỏa thuận

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:  

- Thời gian: Từ T2-T7, 7:45-17:30
- Địa điểm làm việc: Tòa nhà Eurowindow Office Building, số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

5. LIÊN LẠC: 

- Email: cv@rbox.com.vn

ứng tuyển ngay bây giờ

RBox's Client

RBOX Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ Nhân sự và giải pháp quản lý và tuyển dụng nhân sự uy tín tại thị trường Việt Nam.