GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐỘC LẬP

Địa điểm:
lương:
Thể loại:
ngày đăng:
ngày hết hạn:

Mô tả công việc

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐỘC LẬP

 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Quản lý tiến độ thi công chi tiết tại công trường
+ Kiểm tra, phê duyệt bảng tiến độ thi công chi tiết từng công trình và hạng mục công trình do nhà thầu lập;
+ Thực hiện công tác theo dõi, cập nhật định kỳ (ngày/ tuần/ tháng/ năm), quản lý và điều chỉnh tiến độ thi công chi tiết của dự án và báo cáo Ban Lãnh đạo;
+ Thực hiện công tác điều phối toàn bộ hoạt động thi công trên công trường, đảm bảo công trình thi công theo đúng tiến độ đề ra;
+ Xác nhận, gia hạn tiến độ theo hợp đồng đã ký và tổng hợp, báo cáo định kỳ (tuần/tháng) gửi về P. QL Chất lượng – tiến độ và Ban Lãnh đạo;
+ Đề xuất các biện pháp đẩy nhanh tiến độ (nếu có).
- Quản lý chất lượng thi công tại công trường
+ Giám sát xây dựng: Giám sát chất lượng thi công, xây lắp của các hạng mục của công trình thông qua việc quản lý tư vấn giám sát (nếu có), bao gồm (nhưng không giới hạn): Thi công cọc, Hầm, Phần thô bê tông cốt thép, Kết cấu bao che, Hoàn thiện (nội, ngoại thất), Hạ tầng cảnh quan
+ Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu (Cung cấp báo cáo, thông tin cho P. Quản lý chất lượng và tiến độ);
+ Quản lý thi công và nghiệm thu công việc của nhà thầu và tư vấn giám sát theo Bộ tiêu chuẩn nghiệm thu cho từng loại hình dự án;
+ Kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công theo đúng biện pháp thi công được duyệt;
+ Yêu cầu nhà thầu khắc phục lỗi trong thời gian kịp thời nhất khi xảy ra vi phạm;
+ Đảm bảo việc nghiệm thu được thực hiện đủ các bước và có mặt đầy đủ các bên; tránh xảy ra trường hợp ký khống (không thực hiện nghiệm thu nhưng vẫn có văn bản), hoặc có biên bản nghiệm thu nhưng không đủ thành phần ký;
+ Giám sát, đôn đốc nhà thầu Tư vấn giám sát nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của
mình theo đúng Hợp đồng TVGS đã ký và Đề cương TVGS được phê duyệt;
+ Kịp thời cảnh báo rủi ro tiềm ẩn trong quá trình thi công cho các nhà thầu phòng tránh nguy cơ dự án bị chậm tiến độ;
+ Trong quá trình thi công nếu có vấn đề phát sinh về kỹ thuật hiện trường cần kịp thời phối hợp với nhà thầu thi công và TVGS làm việc với các phòng ban liên quan nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý tối ưu để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, hạn chế tối đa chi phí phát sinh.
+ Giám sát M&E: Giám sát quá trình/chất lượng thi công, xây lắp các hạng mục M&E thông qua việc quản lý tư vấn giám sát (nếu có), bao gồm (nhưng không giới hạn): Cơ điện (điện nặng & điện nhẹ), Cấp thoát nước, Thông gió, điều hòa không khí, Phòng cháy chữa cháy
+ Kiểm tra theo dõi quá trình thi công M&E đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, quy trình lắp đặt;
+ Đảm bảo phù hơp với bản vẽ & phương án M&E đã được phê duyệt, đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật;
+  Nghiệm thu hạng mục M&E.
+ Kiểm soát thiết kế của dự án, đảm bảo công trình thi công, xây lắp theo đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, ban hành
+ Duyệt bản vẽ shopdrawing và biện pháp thi công do các nhà thầu thi công lập
+ Quản lý, phát hành hồ sơ thiết kế và các điều chỉnh thiết kế kịp thời cho các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát
+ Rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập, sai sót, không đồng bộ hoặc còn thiếu hạng mục của hồ sơ thiết kế và đề xuất hướng xử lý cho nhà thầu, trình Ban Lãnh đạo nếu vượt thẩm quyền xử lý của BQLDA vừa và nhỏ.
- Quản lý khối lượng thi công tại công trường
+ Lập kế hoạch ngân sách theo định kỳ (tuần/tháng/năm) của dự án, đề xuất thứ tự ưu tiên kiểm tra các hồ sơ thanh toán của nhà thầu;
+ Kiểm tra khối lượng thi công, đầu mục công việc thi công, xây lắp của các nhà thầu;
+ Kiểm tra hồ sơ cho nhà thầu, xác nhận các khoản phạt, giảm trừ hợp đồng của nhà thầu;
+ Phối hợp với P. Kinh tế xây dựng, P. Đấu thầu cập nhật các hồ sơ khối lượng, hợp đồng các gói thầu;
+ Xác nhận các hạng mục phát sinh so với hợp đồng, chuyển P. KTXD và P. Đấu thầu để cập nhật phụ lục hợp đồng;
+ Kiểm tra vật tư & thiết bị đối chiếu theo đúng mẫu mã và hồ sơ phê duyệt và quy trình của công ty trước khi đưa vào công trình;
+ Giám sát nhà thầu xuất trình đầy đủ CO (chứng nhận xuất xứ) và CQ (chứng nhận chất lượng) của vật tư, kết quả thí nghiệm (đối với các loại vật tư phải thí nhiệm) đi cùng lô hàng cho sản phẩm đã được duyệt;
+ Lập biên bản chứng kiến xác nhận vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng tại công trinh;
+ Tiến hành kiểm tra thường xuyên và lấy mẫu thí nghiệm vật tư, vật liệu theo những quy định hiện hành để đảm bảo chất lượng vật tư đưa vào công trình;
+. Quản lý, bàn giao vật tư cho các Nhà thầu thi công theo hợp đồng.
- Quản lý chi phí thi công tại công trường
+ Kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán do các nhà thầu lập theo từng giai đoạn thi công dự án và chuyển Phòng Thanh quyết toán kiểm tra theo đúng quy trình thanh quyết toán đã được ban hành;
+ Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán (cùng với QS công trường);
+ Quản lý chi phí chung của Ban QLDA vừa và nhỏ.
- Quản lý tiêu chuẩn Môi trường, Vệ sinh & An toàn lao động
+ Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong và xung quanh dự án;
+ Kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường theo các quy định pháp luật trong thi công xây dựng công trình;
+ Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng công trình xử lý, khắc phục khi xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và các vấn đề phát sinh;
+ Quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;
+ Đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động;
+ Yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo an toàn lao động trước khi cho phép tiếp tục thi công.
- Thực hiện các công việc hỗ trợ khác:
+ Giám sát các nhà thầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng và các nội quy, quy định của Nhà nước và Công ty ban hành;
+ Tổ chức nghiệm thu vật tư, nghiệm thu công việc xây dựng, các hạng mục công trình cho nhà thầu tại công trường;
+ Lập biên bản và yêu cầu nhà thầu khắc phục lỗi trong thời gian kịp thời nhất khi xảy ra vi phạm;
+ Tiếp nhận và xử lý báo cáo, ý kiến của nhà thầu về các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công tại công trường, trình Ban Lãnh đạo nếu vượt thẩm quyền xử lý của BQLDA;
+ Tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu của nhà thầu trình tới Ban QLDA. Kiểm tra, yêu cầu các nhà thầu bổ sung (nếu thiếu) theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty;
+ Ban hành các văn bản, tài liệu, hồ sơ tới các nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát;
+ Quản lý, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu, đảm bảo nhà thầu thực hiện thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị và tư vấn giám sát theo hợp đồng đã ký kết;
+ Quản lý hồ sơ, tài liệu, tài sản, thiết bị văn phòng phẩm của Ban QLDA vừa và nhỏ; 
+ Thực hiện một số công việc trên hiện trường phục vụ công tác khởi công công trình;
+ Hỗ trợ Công ty quản lý, vận hành trong công tác bảo hành sản phẩm của các nhà thầu;
+ Phối hợp với các cơ quan chức năng, các phòng ban liên quan hoàn thành các thủ tục pháp lý trong công tác bàn giao công trình;
+ Khảo sát lại mặt bằng thi công hiện hữu, đối chiếu với bản vẽ phát hành thi công;
+ Thực hiện trắc đạc thi công xây dựng, quan trắc lún, chuyển dịch công trình;
+ Thực hiện công tác theo dõi, đo đạc, quan trắc đối với những công trình lân cận (nếu có) bị ảnh hưởng do thi công dự án, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn theo quy định của pháp luật;
+ Bàn giao mốc tọa độ, cao độ chuẩn cho từng nhà thầu, đơn vị thi công;
+ Giám sát, kiểm tra nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát trong công tác trắc đạc nhằm đảm bảo công trình được thi công chuẩn xác, đúng thiết kế. Cung cấp các mốc định vị và cao độ chi tiết đến tất cả các vị trí cần thiết của từng hạng mục trong suốt quá trình thi công công trình để đảm bảo công tác thi công và hoàn thiện được thuận lợi, đúng thiết kế;
+ Giám sát việc thí nghiệm vật tư, vật liệu tại phòng thí nghiệm hiện trường và/hoặc các phòng thí nghiệm khác (nếu có); An ninh, bảo vệ:
+ Bảo vệ an ninh trật tự và tài sản tại công trường;
+ Tham gia kiểm soát quá trình bàn giao vật tư của chủ đầu tư cho nhà thầu thi công;
+ Tham gia bảo vệ mặt bằng dự án, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm đến mặt bằng dự án; Quản lý mặt bằng, mốc giới dự án:
+ Thường xuyên kiểm tra mốc giới được giao của dự án. Nếu xảy ra mất mát, sai lệch mốc cần kịp thời thông báo với các Giám đốc BQLDA để phối hợp khắc phục trong thời gian sớm nhất.
- Thư ký Ban Quản lý dự án:
+ Quản lý công văn đi – đến của Ban QLDA;
+ Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, bản vẽ của dự án;
+ Soạn thảo công văn, giấy tờ trả lời các bên liên quan theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban;
+ Thư ký các cuộc họp của Ban QLDA;
- Thực hiện các công việc cải tạo cho dự án đang đi vào vận hành
+ Tiếp nhận thông tin và kế hoạch đề xuất cải tạo từ Ban QLVH đối với phạm vi công việc thuộc thẩm quyền của Ban QLDA vừa và nhỏ bao gồm: Tổng giá trị cải tạo các hạng mục lớn hơn hoặc bằng 300 triệu VNĐ; Các hạng mục cải tạo, sửa chữa mang tính hệ thống, ví dụ liên quan đến kết cấu
công trình hoặc kỹ thuật cơ điện (cơ điện, cấp thoát nước, thông gió điều hòa, phòng cháy chữa cháy,...).
+ Khảo sát và kiểm tra thực địa dự án cải tạo;
+ Phối hợp với Ban QLVH lập kế hoạch và phương án cải tạo;
+ Phối hợp với Phòng Quản Lý Thiết Kế để hoàn thiện và kiểm soát thiết kế của dự án cải tạo;
+ Phối hợp với Phòng Kinh tế Xây dựng nhằm xây dựng ngân sách cải tạo cho dự án;
+ Phối hợp với Phòng Đấu Thầu trong công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho dự án cải tạo;
+ Quản lý chất lượng, tiến độ và khối lượng tại công trường trong quá trình cải tạo dự án;
+ Tiến hành nghiệm thu, thẩm định và tiếp nhận dự án cải tạo từ nhà thầu sau khi xây dựng;
+ Phối hợp với phòng Thanh Quyết Toán để kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán do các nhà thầu lập theo từng giai đoạn thi công dự án để hoàn thành thanh, quyết toán cho nhà thầu
+ Bàn giao cho Ban QLVH hồ sơ, báo cáo dự án cải tạo sau khi hoàn thành.

2. YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, cơ điện hoặc các ngành liên quan
- Có chứng chỉ quản lý dự án, giám sát thi công, nghiệp vụ đấu thầu, chỉ huy trưởng công trình xây dựng.
 - Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong công tác giám sát thi công các công trình xây dựng, trong đó có ít nhất 05 năm giữ vị trí Trưởng Ban/Giám đốc BQLDA các
công trình/dự án có quy mô lớn, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực hiện các dự án bất động sản.
- Am hiểu pháp luật xây dựng, các tiêu chuẩn, quy phạm kiến trúc, xây dựng, hiểu biết về vật liệu xây dựng;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng liên quan đến kiến trúc như AutoCAD, Sketchup,...
- Có sức khỏe đảm bảo công tác tốt và có ý thức gắn bó lâu dài với Công ty

3. QUYỀN LỢI:

- Lương: thỏa thuận

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:  

- Thời gian: Từ T2-T7, 7:45-17:30
- Địa điểm làm việc: Tòa nhà Eurowindow Office Building, số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

5. LIÊN LẠC: 

- Email: cv@rbox.com.vn

ứng tuyển ngay bây giờ

RBox's Client

RBOX Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ Nhân sự và giải pháp quản lý và tuyển dụng nhân sự uy tín tại thị trường Việt Nam.